Simuleringens kraft: Bentleys 3D-programvara för strukturanalys och optimering

Simuleringsteknik revolutionerar hur vi designar och bygger strukturer. Bentley Systems 3D-mjukvara för strukturanalys och optimering erbjuder ett kraftfullt verktyg för ingenjörer, arkitekter och byggproffs som låter dem exakt förutsäga hur deras struktur kommer att reagera under verkliga förhållanden. Den här artikeln kommer att utforska kraften i simulering som tillhandahålls av denna revolutionerande programvara från Bentley Systems, såväl som dess potentiella tillämpningar inom olika områden.

De tekniska framstegen som möjliggörs genom denna banbrytande programvara kan tillämpas på många olika områden inom teknik, arkitektur och konstruktion. Det gör det möjligt för användare att exakt simulera bärande element som balkar, pelare, takstolar, väggar, fundament, golv och tak; analysera stressnivåer; optimera design för maximal effektivitet; överväga alternativa material; reducera kostnader; och spara tid under projektutvecklingen.

Från skyskrapor till broar – oavsett vilken typ av struktur du vill konstruera eller modifiera – det är uppenbart att kraften i simulering som erbjuds av Bentleys 3D-programvara för strukturanalys och optimering är en ovärderlig resurs för alla professionella inom dessa branscher. I den här artikeln kommer vi att undersöka några nyckelfunktioner i detta revolutionerande program och förstå varför ingenjörer runt om i världen förlitar sig på det dagligen.

Översikt över Bentleys 3D-programvara

Bentley Systems, Inc. har varit ledande inom mjukvaruindustrin i många år, och dess 3D-programvara är inget undantag. Bentleys 3D-plattform tillhandahåller kraftfulla verktyg för att utföra strukturanalys och optimering med avancerade visualiseringsmöjligheter. Från byggnader och broar till dammar och rörledningar, detta mångsidiga program låter ingenjörer designa sina projekt digitalt innan de byggs i den verkliga världen. Den kan till och med hantera utmanande uppgifter som vindbelastningar, markstress eller seismiska händelser som kan uppstå under konstruktionen. Genom att använda dessa mjukvaruplattformar kan användare få värdefull insikt i hur olika element interagerar med varandra så att potentiella problem kan identifieras tidigt. Med en rad funktioner som sträcker sig från grundläggande 2D-ritning till komplexa FEA-simuleringar, erbjuder Bentleys 3D-programvara något för alla som letar efter detaljerade konstruktioner och exakta resultat. När tekniken fortsätter att utvecklas i rasande hastigheter är det tydligt att simuleringsverktyg som de som erbjuds av Bentley kommer att bli viktigare än någonsin för att hjälpa ingenjörer att hitta framgång inom sina valda områden. Den här översikten av Bentleys 3D-programvara belyser bara några av de fördelar som är tillgängliga när man använder strukturanalys och optimeringslösningar från detta företag. När vi går framåt in i framtiden för ingenjörsdesign, låt oss hålla ögonen öppna för alla möjligheter som ligger framför oss!

Fördelar med strukturanalys och optimering

Bentleys 3D-mjukvara erbjuder ett kraftfullt sätt att analysera, optimera och designa strukturer. Det är ett ovärderligt verktyg för arkitekter, ingenjörer och andra yrkesverksamma inom byggbranschen som behöver tillförlitliga strukturanalysresultat. Fördelarna med att använda Bentleys 3D-simuleringsprogram är många:

 • Strukturell optimering:
 • Snabbare resultat – Med denna programvara kan du snabbt optimera din struktur för att få bästa möjliga prestanda med minimal ansträngning.
 • Mer exakta resultat – Du kan använda den här programvaran för att göra exakta konstruktioner som står emot alla väder- eller miljöförhållanden.
 • Analysfördelar:
 • Större insikt – Genom att köra simuleringar på olika material och komponenter i din struktur kan du få större insikt i deras beteende under olika belastningsförhållanden.
 • Bättre beslutsfattande – Genom att använda de detaljerade resultaten från dessa simuleringar kan användare fatta bättre beslut om hur de ska bygga sina byggnader och broar.

Fördelarna med att använda den här typen av 3d-programvara går utöver bara strukturell optimering och analys; det hjälper också till att spara tid genom att effektivisera designprocessen. Användare har tillgång till en mängd olika verktyg som CAD-modeller, finita elementanalys (FEA) och virtuell verklighet (VR), alla designade speciellt för tekniska applikationer. Dessa funktioner gör att de kan skapa exakta modeller snabbare än någonsin tidigare samtidigt som de säkerställer att de uppfyller alla säkerhetsföreskrifter och koder. Sammantaget ger Bentleys 3D-simuleringsprogram en heltäckande lösning för strukturanalys och optimeringsbehov.

Denna teknik har revolutionerat vårt sätt att designa strukturer, vilket gör det möjligt för oss att bygga säkrare och effektivare strukturer på kortare tidsperioder. När vi går framåt kommer dess potentiella användningsområden säkerligen att fortsätta expandera när utvecklare utforskar nya sätt att använda dess kapacitet för ännu mer komplexa projekt. Med kraften av simulering till hands, det finns ingen att säga vilka typer av bedrifter vi kan uppnå med denna otroliga teknik!

Typer av simuleringar

Bentleys 3D-mjukvara tillhandahåller en rad simuleringar som gör det möjligt för användare att undersöka den strukturella integriteten och materialanalysen av sina konstruktioner. Finita element-simulering används för att analysera statiska och dynamiska belastningar på strukturer, medan beräkningsvätskedynamik kan användas för vätskeflödesvisualisering och optimering. Strukturanalys tillåter ingenjörer att modellera komplexa sammansättningar med flera material, så att de kan förutsäga hur dessa komponenter kommer att interagera under olika belastningsscenarier. Dessutom kan icke-linjärt beteende såsom stora deformationer eller plasticitetseffekter också simuleras.

Materialanalys inkluderar utmattningsmodeller som gör det möjligt för konstruktörer att identifiera spänningskoncentrationer för att förhindra fel på grund av långvarig cyklisk belastning. Detta uppmuntrar dem att designa delar som är mer tillförlitliga över tid. Dessutom låter sprickmekaniska funktioner användare förstå felorsaker genom att simulera sprickutbredning och uppskatta styrka mot applicerade krafter.

Dessa typer av simuleringar ger ingenjörer en förståelse för produktens prestanda innan tillverkningen startar, vilket gör det möjligt för dem att optimera designprocessen från idé till produktion. Följaktligen bidrar detta till att minska kostnaderna i samband med prototypframställning och testning av fysiska prover. Genom att använda Bentleys 3D-mjukvara för strukturanalys och optimering får företag större kontroll över sina produkters kvalitet och tillförlitlighet.

Nyckelfunktioner

Bentleys 3D-mjukvara för strukturanalys och optimering är ett exempel på kraften i simulering. Detta kraftfulla verktyg erbjuder en omfattande svit av simuleringsmodellering, 3D-modellering och strukturella designfunktioner som gör det möjligt för ingenjörer att snabbt och exakt analysera strukturer med lätthet. Det ger också kraftfulla optimeringsverktyg för att utforska olika alternativ och bestämma den bästa möjliga lösningen. Dessutom gör dess visualiseringsförmåga designers att få insikter i sina konstruktioner för att kunna fatta välgrundade beslut om dem.

En nyckelfunktion i Bentleys 3D-programvara för strukturanalys och optimering är dess avancerade stressanalysverktyg (SAT). SAT kan användas för att simulera belastningar på strukturer samt identifiera potentiella svagheter eller brister inom dessa strukturer. Genom att utnyttja denna teknik kan användare optimera befintliga konstruktioner samtidigt som de säkerställer att de uppfyller specificerade kriterier som hållfasthet, styvhet, hållbarhet och säkerhetskrav. Dessutom tillåter det användare att bedöma prestanda hos strukturer under olika förhållanden, inklusive jordbävningar eller vindbyar, vilket kan hjälpa till att informera bättre beslutsfattande under designprocessen.

Utöver dess förmåga att analysera spänningar, har Bentleys 3D-produkt också robusta verktyg för finita elementanalys (FEA). FEA hjälper konstruktörer att förstå hur krafter kommer att interagera med material över tiden och kan förutsäga fel innan de inträffar, vilket minimerar kostsamma överraskningar längre fram. Dessutom möjliggör Bentleys FEA-verktyg designers att visualisera resultat i tre dimensioner, vilket ger dem större insikt i sina projekt än någonsin tidigare, vilket ger dem mer kontroll över sina slutliga resultat.

Kombinationen av dessa funktioner skapar många fördelar för ingenjörer, arkitekter och designers som letar efter pålitliga sätt att analysera komplexa strukturer snabbt och exakt utan att ge avkall på kvalitet eller estetik. Med Bentleys plattform till sitt förfogande har yrkesverksamma alla verktyg som krävs för att utveckla säkra, effektiva lösningar som klarar alla utmaningar som de kastar ut – oavsett om det är i byggprojekt som sträcker sig från broar till skyskrapor eller andra produkter som bilar och fartyg.

Fördelar för ingenjörer, arkitekter och designers

Ingenjörer, arkitekter och designers har mycket att vinna på Bentleys 3D-programvara för strukturanalys och optimering. Det erbjuder inte bara en strömlinjeformad process för att designa strukturer utan ger också tillförlitliga simuleringsresultat. Detta gör att ingenjörer snabbt kan identifiera potentiella svaga punkter i designen innan någon fysisk konstruktion påbörjas. Arkitekter kan använda dessa data för att skapa estetiskt tilltalande design som är strukturellt sunda. Designers kommer att uppskatta hur lätt det är att visualisera sina idéer med hjälp av denna kraftfulla mjukvaruplattform.

Fördelarna med att använda Bentleys 3D-programvara slutar inte där; dess förmåga att optimera strukturdesign gör den ovärderlig för alla tre yrken. Dess avancerade algoritmer tillåter användare att simulera olika scenarier tills de hittar den mest kostnadseffektiva lösningen utan att kompromissa med säkerhets- eller kvalitetsstandarder. De resulterande simuleringsresultaten ger detaljerade insikter om en strukturs prestanda under varierande förhållanden, vilket ger ingenjörer och arkitekter mer självförtroende när de fattar viktiga beslut under hela byggprocessen.

Dessa fördelar gör Bentleys 3D-programvara till ett viktigt verktyg för alla som är involverade i konstruktionsteknik, arkitektur och designarbete. Genom att utnyttja dess kapacitet kan proffs spara tid och resurser samtidigt som de skapar projekt som är både vackra och säkra. Med sin överlägsna noggrannhet jämfört med andra program på marknaden har det blivit en av de bästa lösningarna när det kommer till strukturoptimeringsuppgifter. Framöver kommer ytterligare integration med andra mjukvaruplattformar bara att förbättra dessa redan imponerande funktioner ännu mer än tidigare.

Integration med andra programvaruplattformar

Bentleys 3d-programvara är designad för att smidigt integreras med andra programvaruplattformar. Detta gör det möjligt för användare att komma åt och dela data från flera källor inom en enda plattform, vilket möjliggör större effektivitet när de arbetar med komplexa strukturanalysuppgifter. Bentleys integrationsmöjligheter ger också möjligheten att använda tredjepartsapplikationer som är kompatibla med deras 3D-system. Genom att använda dessa integrationer kan ingenjörer utveckla kraftfulla lösningar som dramatiskt minskar tiden som ägnas åt att designa och analysera strukturer.

Fördelarna med denna typ av integration är många. För det första gör det att modeller skapade i olika program enkelt kan kombineras till en enda modell utan att manuellt behöva överföra någon information mellan dem. Dessutom innebär kompatibilitet med andra appar att team kan samarbeta mer effektivt genom att använda olika typer av program samtidigt eller dela filer över olika system efter behov. Alla dessa fördelar bidrar till förbättrad produktivitet och noggrannhet när du utför strukturanalysarbetsflöden med Bentleys 3D-programvara.

Denna avancerade nivå av integration visar ytterligare hur Bentleys 3D-mjukvara har utvecklats specifikt för ingenjörsproffs som letar efter ett effektivt sätt att analysera strukturer samtidigt som höga standarder för noggrannhet och tillförlitlighet bibehålls. Med sitt breda utbud av funktioner och sömlösa anslutningar till andra program ger den en heltäckande lösning för dem som behöver maximal kraft från sina simuleringsverktyg. Härifrån går vi vidare till att diskutera avancerade visualiseringstekniker som används i samband med Bentleys 3D-mjukvara för ökad förståelse och insikt i mycket komplexa konstruktioner och simuleringar.

Avancerade visualiseringstekniker

Bentleys 3D-programvaruplattform tillhandahåller kraftfulla avancerade visualiseringstekniker för strukturanalys och optimering. Med hjälp av en omfattande uppsättning verktyg kan användare snabbt analysera sina strukturer för att bestämma den optimala designen som uppfyller alla krav. Detta inkluderar att skapa simuleringar av olika belastningsscenarier samt visualisera strålspänningar och förskjutningar i realtid. Genom att använda dessa avancerade visualiseringstekniker kan användarna få större insikt i hur deras konstruktioner kommer att prestera under olika förhållanden innan de satsar på kostsamma byggprojekt.

Programvaran erbjuder också förbättrade datahanteringslösningar som gör det möjligt för användare att lagra och hantera stora mängder information relaterad till deras projekt. Med den här lösningen har ingenjörer tillgång till kritisk information om deras struktur såsom materialegenskaper, belastningsfall, randvillkor etc., utan att behöva ange den manuellt varje gång de kör en analys eller simulering. Dessutom gör detta att de enkelt kan integrera resultat från andra program i plattformen för ytterligare analys och optimeringsändamål.

Dessa funktioner gör det möjligt för ingenjörer att med säkerhet fatta beslut baserat på exakta data som är lättillgängliga i systemet, vilket resulterar i snabbare vändningar samtidigt som kvalitetssäkringen förbättras under hela processen. Datahanteringslösningar ger därför ovärderligt stöd vid design av komplexa strukturer – vilket ger ingenjörer mer frihet och flexibilitet under utvecklingscykler samtidigt som de minskar riskerna förknippade med manuella fel eller utelämnanden.

Datahanteringslösningar

Simuleringskraften visas inte bättre än med Bentleys 3D-mjukvara för strukturanalys och optimering. Denna omfattande svit av programvara för datahantering, strukturanalys och optimering ger en kraftfull verktygsuppsättning för att maximera effektiviteten i alla simuleringsarbetsflöden. Med förmågan att visualisera komplexa strukturer i realtid samtidigt som avancerade visualiseringstekniker används, kan användare snabbt identifiera potentiella problem som annars skulle kunna förbli obemärkta.

programvaraFunktionerFördelar
STAADStrukturanalys & DesignFörbättra noggrannheten och minska designcyklerna 
Optimera befintliga konstruktioner och 
ta hänsyn till belastningar exakt
SACSDesign av stålanslutningarSkapa enkelt stålanslutningsmodeller 
Använd finita elementmodelleringsmetoder 
Uppnå exakta resultat snabbare
RM Bridge Advanced Analysis SuiteIcke linjär analys och modellering 
Lastklassificering/designberäkning 
Finite Element Modeling (FEM)
Simulera mer realistiska scenarier 
Effektivisera broinspektionsprocessen. 
Öka förtroendet för modellkvalitet

Dessa verktyg är viktiga för att dra full nytta av kraften i simuleringar som möjliggörs av dagens banbrytande teknologi. I kombination med andra funktioner som virtuella prototyper, förbearbetningssystem, meshing-algoritmer och beräkningslösare, tillåter dessa simuleringsverktyg ingenjörer att framgångsrikt optimera sina konstruktioner under flera förhållanden. Genom att utnyttja både traditionella ingenjörsprinciper och de senaste framstegen inom datavetenskap kan användare fatta beslut baserade på tillförlitliga insikter som presenteras av visualiseringar genererade från deras simuleringar.

Datahanteringslösningar möjliggör inte bara effektiva arbetsflöden utan ger också en möjlighet att lagra värdefulla resultat säkert över olika plattformar. Sådana lösningar underlättar samarbete mellan intressenter som kan befinna sig geografiskt avlägset från varandra tack vare cloud computing-applikationer som Microsoft Azure eller AWS EC2. Att ha tillgång till tekniska supporttjänster säkerställer dessutom att relevant vägledning är tillgänglig när det behövs som mest. Dessa överväganden lägger grunden för framgångsrika implementeringar och långsiktiga framgångshistorier som drivs av simuleringar

Tekniska supporttjänster

Bentley tillhandahåller omfattande tekniska supporttjänster för sin 3D-programvara. Tekniska supportspecialister finns tillgängliga för att hjälpa till med alla problem som kan uppstå under användningen av programvaran, såsom felsökning och systemfel. De kan också ge hjälp med att uppgradera befintliga system eller tillhandahålla mer avancerade funktioner och funktionalitet. 
Utöver dessa tjänster erbjuder Bentley dataanalys och insikt i hur man bäst använder sina mjukvaruprodukter för att maximera effektiviteten och effektiviteten. Företagets team av experter kan ge råd om hur man får ut det mesta av att använda sina verktyg, samt hjälpa användarna att förstå vilka förändringar som behöver implementeras för att optimera prestandan. Detta gör det möjligt för företag och organisationer att få ut det mesta av sin investering i Bentleys 3D-programvarulösningar. 
De tekniska supportspecialisterna på Bentley är engagerade i att ge kunderna pålitlig och effektiv service som hjälper dem att nå framgång med sina projekt. Med en rad tillgängliga resurser, från onlinetutorials och vanliga frågor och svar till live kundsupportalternativ, har kunder tillgång till all information de behöver när de använder Bentleys 3D-strukturanalys och optimeringsverktyg. Genom att ge kunderna enkel tillgång till denna rikedom av kunskap säkerställs en smidig upplevelse för alla inblandade. 
Dessa tekniska supporttjänster säkerställer att företag kan dra nytta av alla fördelar som erbjuds av Bentleys 3D-programvarulösningar utan att stöta på betydande utmaningar på vägen. Att gå framåt med tillförsikt att veta att de har en expertpartner på plats är ovärderligt för företag som vill utnyttja tekniken för maximal effekt.

Fallstudier

Fallstudier visar kraften i Bentleys 3D-programvara för strukturanalys och optimering. Dessa fallstudier illustrerar hur ingenjörer använder programvaran för att optimera strukturer av alla storlekar, från små hem eller broar till stora kontorstorn och arenor. Mjukvaran erbjuder en uppsättning visualiseringstekniker som gör att användare kan få insikt i sin design på sätt som inte är möjliga med traditionella 2D-simuleringar.

Mångfalden av funktioner inom Bentleys plattformar används av experter runt om i världen som förlitar sig på dess kraftfulla simuleringsmöjligheter. Ingenjörer kan få tillgång till en rad anpassningsbara alternativ som stressanalys, dynamisk belastning och integration med byggnadsinformationsmodellering (BIM). Denna kombination gör att de kan dra full nytta av strukturell optimering under designprocessen.

Bentleys 3D-programvara ger oöverträffad noggrannhet för att analysera komplexa tekniska projekt. Det är lätt att använda och gör det möjligt för proffs att snabbt skapa detaljerade modeller samtidigt som man säkerställer att maximala säkerhetsstandarder uppfylls. Med sin omfattande uppsättning verktyg hjälper den ingenjörer att fatta smartare beslut snabbare – vilket gör det möjligt för dem att spara tid och pengar samtidigt som de ger resultat av hög kvalitet.

Vanliga frågor

Hur mycket kostar Bentleys 3D-programvara?

När det kommer till Bentleys 3D-programvara är en av de vanligaste frågorna hur mycket kostar det? Prisstrukturen för denna typ av programvara kan variera mycket beroende på några faktorer. Licensavgifter, prenumerationsavgifter och inköpspris är alla faktorer som måste beaktas när man undersöker hur man skaffar Bentleys 3D-programvara.

Licensavgiften för Bentleys 3D-programvara beror till stor del på antalet användare såväl som användartyper inom en organisation. Till exempel, om det finns fler än tjugofem användare eller om de faller under olika kategorier som grundläggande och avancerade designers, så skulle licensavgiften öka i enlighet med detta. Dessutom kan eventuella uppgraderingar eller ytterligare funktioner också påverka den totala ägandekostnaden.

Prenumerationsavgifter kommer att bero på den specifika produkten som köps samt dess tillhörande tjänster och underhållskrav. Dessa kostnader tenderar att vara lägre till en början, men kan snabbt öka med tiden baserat på användningsnivåer och andra relaterade utgifter som support och utbildning. Samtidigt kan ett köp av en enda kopia av Bentleys 3D-programvara i förväg spara pengar i det långa loppet jämfört med att prenumerera på enskilda produkter separat varje månad eller år.

I slutändan är det viktigt att överväga alla tillgängliga alternativ innan du bestämmer dig för en viss lösning så att du inte spenderar för mycket eller inte tillräckligt för dina behov. Att avgöra vad som passar bäst med din budget kräver noggrant övervägande och forskning kring olika aspekter som licensavgifter, prenumerationsavgifter och inköpspriser.

Kan Bentleys 3D-programvara användas för icke-strukturanalys och optimering?

Den nuvarande H2 frågar om Bentleys 3D-mjukvara kan användas för icke-strukturell analys och optimering. Detta kraftfulla verktyg har förmågan att inte bara analysera strukturella element utan även andra aspekter av ett projekt som kostnad, schemaläggning, material och mer. Det är en ovärderlig tillgång när det gäller att optimera vilket projekt som helst.

Med denna 3D-mjukvara kan analytiker snabbt visualisera komplexa samband mellan olika faktorer som är involverade i processen som analyseras eller optimeras. De kan enkelt identifiera potentiella problem innan de blir problem och anpassa sig därefter. Resultatet är förbättrad effektivitet genom hela processen.

Bentleys 3D-programvara erbjuder många fördelar som går utöver bara strukturanalys och optimering. Genom att integrera icke-strukturella komponenter i sina analyser har användarna tillgång till mer exakt data som hjälper dem att fatta bättre beslut snabbare än någonsin tidigare. Dessutom möjliggör dess avancerade funktioner större flexibilitet och anpassning så att varje användare kan skräddarsy sin upplevelse efter sina egna behov och preferenser.

Detta imponerande stycke teknik ger användarna en heltäckande lösning för alla typer av projekt – från småskaliga jobb till större infrastrukturarbeten – vilket gör att de kan ta kontroll över alla aspekter av sin design utan att kompromissa med noggrannhet eller kvalitet. Med Bentleys 3D-programvara till ditt förfogande kommer du aldrig att bli överraskad av oväntade resultat igen!

Vilken typ av professionell utbildning behövs för att använda Bentleys 3D-programvara?

När det gäller att använda Bentleys 3D-programvara är professionell utbildning en viktig komponent. Denna kraftfulla programvara kan användas för strukturanalys och optimering, vilket gör den till ett populärt val bland många proffs inom området. Men att veta hur man får ut det mesta av dess kapacitet kräver viss specialkunskap som endast vissa typer av utbildning kan ge.

För att få ut det mesta av denna 3D-mjukvara från Bentley bör användare söka efter kurser eller workshops som fokuserar på att lära dem grunderna för att arbeta med den här typen av program. Sådana kurser kan täcka ämnen som att navigera i användargränssnittet, förstå hur man använder grundläggande funktioner relaterade till strukturanalys och optimering, och lära sig att tolka utdata som genereras av dessa program. Dessutom finns det även avancerade kurser tillgängliga som utforskar mer komplexa funktioner som att skapa anpassade simuleringar eller modelleringsscenarier med flera variabler.

Sammantaget är det viktigt att ha tillgång till rätt sorts professionell utbildning när det gäller att använda Bentleys 3D-programvara för dem som vill dra nytta av hela utbudet av möjligheter. Detta säkerställer inte bara att de har ett grundligt grepp om alla aspekter som är involverade i att använda detta program utan ger dem också värdefull insikt i bästa praxis relaterade till strukturanalys och optimering – vilket gör dem bättre rustade för sitt arbete framåt.

Finns det en gratis testversion av Bentleys 3D-programvara tillgänglig?

Vill du testa Bentleys 3D-mjukvara för strukturanalys och optimering? Om så är fallet, kommer du att vara glad att veta att det finns en gratis testversion tillgänglig. Denna simuleringsprogramvara erbjuder kraftfulla funktioner som tillåter användare att noggrant analysera strukturer och optimera dem för bättre prestanda.

Här är de fyra fördelarna med att använda den kostnadsfria testversionen av Bentleys 3D-programvara:

 1. Få en förståelse för hur programmet fungerar genom att utforska dess funktioner.
 2. Testkör simuleringsmöjligheterna utan kostnad eller åtagande.
 3. Få tillgång till produkthandledningar och supportresurser under din utvärderingsperiod.
 4. Få insikter i Bentleys programsvit när de relaterar till strukturanalys och optimeringsprojekt.

Det är enkelt att starta din kostnadsfria provperiod – registrera dig helt enkelt online på företagets webbplats och ladda ner mjukvarupaketet till din dator eller enhet. När den väl har installerats får du full tillgång till alla applikationsverktyg som ingår i detta omfattande designsystem under hela din utvärderingsperiod, som vanligtvis varar i 30 dagar, beroende på individuella omständigheter. Med den här tidsramen borde det ge dig gott om möjligheter att experimentera med olika scenarier samtidigt som du upptäcker vad som gör Bentleys 3D-programvara till ett så bra val för ingenjörsproffs som arbetar inom områden relaterade till strukturanalys och optimeringsuppgifter.

Vilken typ av kundsupport tillhandahålls av Bentleys 3D-programvara?

Att förstå de tekniska aspekterna av någon programvara kan vara en knepig process. Kundsupporten som erbjuds av Bentleys 3D-programvara är utformad för att göra denna resa enklare och se till att användarna har all hjälp och vägledning de behöver för att få ut det mesta av sin upplevelse av programmet. Som en fyr en mörk natt ger Bentleys 3D-programvara sina kunder pålitlig kundsupport, guidar dem genom svåra tider och hjälper dem att nå framgång.

Från att ge hjälp med installationsproblem till att erbjuda expertråd för avancerade funktioner, Bentleys 3D-programvara erbjuder ett imponerande utbud av kundsupporttjänster. Från att felsöka komplexa problem till att svara på frågor om produktuppdateringar, det erfarna teamet på Bentley är tillgängligt dygnet runt för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar och användbara tips för användarna.

Den användarvänliga kundtjänst som tillhandahålls av Bentleys 3D Software inkluderar:

 • Teknisk support – Erbjuder steg-för-steg-vägledning för att lösa vanliga fel eller andra tekniska problem relaterade till användning av programvaran.
 • Help Desk – Hjälper kunder som ställs inför oväntade svårigheter under installation eller användning av programvaran.
 • Onlinedokumentation och handledning – Tillhandahåller fullständig dokumentation, inklusive handledningar och vanliga frågor som är lättillgängliga online via deras webbplats eller appbutikssida.
 • Livechatt/telefonsupport – Kopplar kunderna direkt med experter som kan erbjuda råd och hjälp i realtid när det behövs.

Bentley förstår att det i dag inte bara räcker med att leverera kvalitetsmjukvara; man måste också säkerställa utmärkt kundservice för att hålla användarna glada och motiverade medan de arbetar. Med sitt engagemang för att tillhandahålla förstklassiga supporttjänster säkerställer Bentley att oavsett vilket problem som uppstår under din resa mot strukturanalys och optimering – kommer du aldrig att känna dig ensam!

Slutsats

Simuleringens kraft är uppenbar i Bentleys 3D-programvara för strukturanalys och optimering. Denna programvara erbjuder kraftfulla funktioner till proffs som kan hjälpa dem att spara tid och pengar, samtidigt som de ger korrekta resultat. Till en kostnad av £2 000 eller mer beroende på vilket paket som köpts kan det till en början verka som en dyr investering. Men med dess förmåga att minska designcyklerna med upp till 80 % och förbättra noggrannheten jämfört med manuella metoder, kan denna typ av teknik vara ovärderlig.

Utbildning krävs innan du använder Bentleys 3D-programvara eftersom den är designad för professionell användning. Lyckligtvis finns det kurser tillgängliga genom Bentley Systems som ger vägledning från certifierade instruktörer som förstår programmets komplexitet. En gratis testversion finns också tillgänglig så att potentiella kunder kan få en känsla för hur det fungerar innan de gör några åtaganden.

Slutligen kan kundsupport från dedikerade proffs göra stor skillnad när man arbetar med så komplex programvara. Bentley tillhandahåller onlinesupport dygnet runt, alla dagar i veckan tillsammans med telefonassistans under ordinarie kontorstid – bara ett exempel på deras engagemang för att hjälpa användare att maximera sin avkastning på investeringen (ROI). Med över 10 miljoner simuleringar som körs varje dag i genomsnitt över hela världen, är kraften i simulering tydlig!